s
ارتودنسی متحرک

ارتودنسی متحرک : انواع پلا ک های پیچدار ، پلا ک های مخصوص رفع عادات دهانی ، پلا ک های فا نکشنا ل جهت درمان ناهنجاری فک ، چین کپ معمولا پلا ک های متحرک جهت درمان اختلالات جزئی در قوس دندانی تعبیه میشود مثلا تنگی قوس فک بالا . مورد کاربرد شایع ارتودنسی متحرک وقتیست که دندان شیری زودتر از موعد از دست رفته و فضای دندان از بین رفته است دراین حالت با ساختن پلا ک متحرک و تعبیه کردن پیچ یا فنرهای خاص در آن میتوان دوباره این فضا را بدست آورد و به دندان دائمی حبس شده در قوس فکی اجازه رویش مجدد داد . یکی دیگر از کاربردهای شایع پلا ک متحرک ، استفاده از آنها بعد از اتمام دوره درمان با ارتودنسی ثابت است . بیمار حداقل باید 6 ماه برای جلوگیری از عود مجدد در قوس دندانی از پلا ک متحرک استفاده کند.